Vi har op igennem evolutionen været både jægere/de store dyr og flugtdyr/de små dyr. Vi har derfor anlæg for begge dele. 

Små dyr bevæger sig nervøst og stift medens rovdyr/store dyr, bevæger sig roligt og smidigt. Bare se forskellen på en stor hund og lille hund for dig. 

Den der bevæger sig roligt som et stort dyr, om man vil, signalerer magt og selvsikkerhed både til sig selv og andre (jf fx “power poses”). Den der opfører sig nervøst, som et lille dyr, signalerer underdanighed og usikkerhed både til sig selv og andre. 

Denne observation understøttes af det faktum, at kroppen regulerer sig selv med bl.a. testosteron og serotonin som et resultat af vores oplevede magtfuldhed eller mangel på samme. Der udløses mere testosteron når man spiller fodbold på hjemmebane, eller fx kører Porsche, og man har forbundet en oplevelse af utilstrækkelighed med en mindskning af serotonin i hjernen. 

Vil du udstråle magt – og have det godt, bør du øve dig på et roligt kropssprog, et stille ansigt, et selvsikkert blik, samt smidighed og ro i det du gør. Bare se din yndlingsskuespiller for dig, for nok skal du bevæge dig som et stort dyr, men hellere gå som George Clooney eller ”Claire Underwood” fra House of Cards, end en elefant. 

Det er således enkelt at forklare aspekter af magtens rent kropslige udtryk med afsæt i evolutionspsykologi, men det er ikke nemt at praktisere. Det er fx typisk at overdrive magtudstråling med et for hårdt håndtryk eller ivrighed mere generelt. 

Fif: Naturlighed virker. Prøv at slappe af. Vi vinder indflydelse med det naturlige udtryk. Et magtfuldt udtryk er måske i højere grad et resultat af en aflæring af dårlige vaner født af frygt, kompensationer og dårlige rollemodeller, end en indlæring af noget nyt?