Som toppolitiker skal man vinde sine debatter, og her må man bruge alle kneb i bogen. Man skal i hvert fald ikke lade åndelighed stå i vejen.

Platon placerede sofisterne, de der trænede bl.a. politikere i veltalenhed, så lavt åndsligt, at de kun lige akkurat rangerede over tyrannerne. Platon var idealist, og brød sig nemlig ikke om at effekten af det sagte skulle prioriteres højere end sandheden af det sagte.

Han mente ikke at der var mange der kunne ride på sjælens hestevogn i den åndelige dyds højder, hvorfor de faldt fra himlen, og afhængigt af hvor dybt de faldt, rangerede Platon folk på et af ni trin.

Platons åndelige hierarki, hvor nr. 1 er det højeste trin, og nr. 9 det laveste:

  1. filosoffer (selvfølgelig), elskere af skønhed, kulturelle personer, og de der var dedikeret til kærlighed
  2. Lovlydige konger og ledere i det civile liv.
  3. Politikere, grundejere og forretningsmænd
  4. Folk der arbejder med kroppens sundhed
  5. Profeter og følgere af mysticismekulter
  6. Poeter og efterabere ”imitative artists”
  7. Håndværkere og bønder
  8. Sofister (spindoktorer og intellektuelle) og demagoger (folkeforfører)
  9. Tyranner

Eftersom den parlamentariske samtale i dag synes at lide under de drevne politikeres kunstfærdige kontrol over indholdet når de taler, kan man gisne om hvor vidt nutidens politikere svarer til datidens sofister?

Jeg ville i hvert fald være en forfærdelig politiker, for ofte lytter jeg hellere til andre, end jeg hører mig selv tale, hvilket er noget af det værste man kan gøre i en debat, hvor man snarere skal stikke fingrene i ørerne, når den anden taler.

Min stedvise naivitet gør desuden, at jeg lytter ekstra meget til andre, hvis deres ansigtsfolder og tonefald signalerer seriøsitet. Dette er også en stor fejl i en debat, hvor kunsten snarere er, at lytte med et stålfast afsæt i egne præmisser, således at man kan lytte uden af at tage den andens perspektiver alvorligt. Dermed kan du tage information fra den anden til dig som ammunition uden af at det påvirker dine egne meningsstrukturer og grundstemning.

Hvis Machiavelli og filosoffen Schopenhauer havde været i live i dag, ville de med største selvfølgelighed have forsvaret medietræning og dermed ”sofisme”, at den simple årsag, at selv den mest noble af os, må bruge de tricks der er, for at få og bevare magten, dersom magten både kan vindes af de onde og de gode.

At spille efter reglerne som politiker i dag, vil sige, at benytte nøjagtig samme palet af virkemidler som selv den mest fordækte af alle, og så må vi lade Platon vende sig i graven.