Photo by Samuel Zeller on Unsplash

JOBSAMTALEN GEN(NEM)TÆNKT

Er det blevet så normalt at skønmale evner, erfaringer og motivation når man skriver CV’er og ansøgninger og går til jobsamtale, at det ville være en etikette fejl at være ærlig? Er der et alternativ til den klassiske rekrutteringsproces?

 

Inflationen

Konkurrencen om de eftertragtede jobs har skabt inflation i hvor godt vi skal præsentere os selv. Hvor vidt man kommer til samtale kan nærmest afhænge af kommafejl.

 

Can he walk his talk?

Som kandidat til et nyt job, skal man selvfølgelig vise sig fra sin bedste side. Det vil aldrig blive anderledes. Men der skal jo nødigt gå så meget skuespil i det, at det er skuespillet og ikke manden der bliver bedømt.

 

Personlighedstests

Personlighedstests er et alternativ til denne proces. De kan give god mening i forhold til ret konkrete parametre, for eksempel udadvendthed ift. til en sælgerstilling på et butiksgulv. Ydermere kan den være en platform i forhold til en samtale om karaktertræk, holdninger, følelser mv. som ellers kan være vanskeligt at afdække på nogen systematisk måde i en jobsamtale. Desværre har de begrænset validitet i forhold til at sikre et godt match, i værste fald giver de falsk tryghed.

 

Vurderingsgrundlaget

I forbindelse med rekruttering opstiller man, i det omfang det er muligt, noget konkret at vurdere på, for eksempel at kandidaten skal have x kompetencer. Derudover tolker man på CV og ansøgning, benytter personlighedstests, referencer og udfører forskellige typer jobsamtaler. Disse filtre i rekrutteringsprocessen har dog ét fælles problem. De er abstrakte. Det vil sige, at de fungerer et abstraktionsniveau over det konkrete forhold: Kan og vil personen, rent faktisk udføre opgaverne til den standard vi ønsker? Årsagen til at man vælger et abstraktionsniveau over det konkrete, er, at det ikke kan være anderledes, situationen taget i betragtning. Man kan jo faktisk ikke se personen udføre det arbejde, man ønsker at ansætte ham eller hende til. Eller kan man?

 

Jobsimulationer

Når man ansætter ved hjælp af jobsimulationer, gør man rekrutteringen mere konkret. Man skaber her en situation der minder om jobbet man ønsker besat, og vurderer på denne baggrund kandidatens egnethed.

Det er imidlertid nemmere sagt end gjort at skabe en god simulation. Den kan i lighed med de øvrige filtre blive abstrakt hvis den ikke er ligner jobsituationen særligt godt. Det er således på en og samme tid vanskeligt og ideelt, at benytte sig af jobsimulationer i rekrutteringen. Der kan for eksempel opstilles cases, som er så farvet af selve opstilingen af casen, at de reflekterer teori mere, end de reflekter praksis.

 

En ny ekspertise

At ansætte ved hjælp af sådanne simulationer kræver en ekspertise som mange HR afdelinger ikke besidder. Kandidaterne skal i simulationen glemme, at de deltager i en kunstig situation. Den skal illustrere en bred vifte af kandidatens kompetencer på relativ kort tid.

 

Rollespil

Hvis man for eksempel skal ansætte en sælger eller mellemleder, vil jobbet indebære klassiske sociale situationer, der egner sig godt til rollespil. Medens en sådan simulation står på, kan HR/leder følge den som flue på væggen via en live videooptagelse.

 

Det rette vurderingsgrundlag

I et sådan scenarium kan HR chef / ledelse benytte sig af deres egen mønstergenkendelse fra dagligdagens utallige arbejdssituationer, hvilket, i kombination med øvrige filtre i den klassiske rekrutteringsproces er det ideelle beslutningsgrundlag for en ansættelse.

 

For mere information se her: Jobzimulator.com