Photo by Samuel Zeller on Unsplash

JOBSAMTALEN GEN(NEM)TÆNKT

Er det blevet så normalt at skønmale evner, erfaringer og motivation når man skriver CV’er og ansøgninger og går til jobsamtale, at det ville være en etikette fejl at være ærlig?

Konkurrencen om de eftertragtede jobs har skabt inflation i hvor godt vi skal præsentere os selv. Men ikke alene kan det forvirre os selv, det kan også forvirre dem, der skal ansætte os.

 

Can he walk his talk?

Som kandidat til et nyt job, skal man selvfølgelig vise sig fra sin bedste side. Det vil aldrig blive anderledes. Men der skal jo nødigt gå så meget skuespil i det, at det er skuespillet, og ikke manden der bliver bedømt.

 

Personlighedstests

Personlighedstests er et supplement til denne proces. De kan give mening i forhold til ret konkrete parametre. Ydermere kan sådanne tests være en platform i forhold til en samtale om karaktertræk, holdninger, følelser mv. som ellers kan være vanskeligt at afdække på nogen systematisk måde i en jobsamtale. Desværre har de begrænset validitet i forhold til at sikre et godt match, i værste fald giver de falsk tryghed.

 

Det abstrakte vurderingsgrundlag

Man sammenholder CV’er og ansøgninger og tolker dem, benytter personlighedstests, referencer og udfører forskellige typer jobsamtaler. Disse filtre i rekrutteringsprocessen har dog ét fælles problem. De er abstrakte. Det vil sige, at de fungerer et abstraktionsniveau over det konkrete forhold: Kan og vil personen, rent faktisk udføre opgaverne til den standard vi ønsker?

Årsagen til at man vælger et abstraktionsniveau over det konkrete, er, at det ikke kan være anderledes, situationen taget i betragtning. Man kan jo faktisk ikke se personen udføre det arbejde, man ønsker at ansætte ham eller hende til. Eller kan man?

 

Jobsimulationer

Når man ansætter ved hjælp af jobsimulationer, gør man rekrutteringen mere konkret. Man skaber her en situation der minder om jobbet man ønsker besat, og vurderer på denne baggrund kandidatens egnethed.

I lighed med de øvrige filtre, kan en jobsimulation blive abstrakt hvis den ikke ligner jobsituationen særligt godt. Det er således på en og samme tid vanskeligt og ideelt, at benytte sig af jobsimulationer i rekrutteringen.

 

En ny ekspertise

At ansætte ved hjælp af sådanne simulationer kan altså kræve en ekspertise som mange HR afdelinger ikke besidder.

 

Det rette vurderingsgrundlag

Medens en sådan simulation står på, kan HR/leder følge den som flue på væggen via en live videooptagelse. I et sådan scenarium kan HR chef / ledelse benytte sig af deres egen mønstergenkendelse fra dagligdagens utallige arbejdssituationer, hvilket, i kombination med øvrige filtre i den klassiske rekrutteringsproces er et bedre beslutningsgrundlag for den gode ansættelse.

 

For mere information se her: Jobzimulator.com